Monday, August 15, 2005

空穴来风未必无因

eğer rüzgar boş bir mağaradan geliyorsa nedensiz değildir